1. Zakres stosowania

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w wykonywaniu działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

 

2. Partner umowny, zawarcie umowy, możliwości korekty

 

Umowa kupna-sprzedaży zawarta jest z Orange Trading UG.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te przedmioty. W pierwszej kolejności mogą Państwo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i w każdej chwili, przed złożeniem wiążącego zamówienia, skorygować swoje dane, korzystając z udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie zamówienia środków pomocniczych do korekty. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia, otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

 

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

 

Język(i), w którym(ch) można zawrzeć umowę: niemiecki, Polski

Nie przechowujemy tekstu umowy.

 

4. Warunki dostawy

 

Dostarczamy bez kosztów wysyłki.

Dostarczamy wyłącznie drogą wysyłkową. Niestety, nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.

Nie realizujemy dostaw do punktów pakowania.

 

5. Płatność

 

W naszym sklepie dostępne są następujące formy płatności:

 

Karta kredytowa

Prosimy o podanie danych karty kredytowej w procesie składania zamówienia. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

 

PayPal Express

Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), należy zarejestrować się w systemie PayPal, uwierzytelnić się za pomocą danych dostępu i potwierdzić dyspozycję płatności.

 

PayPal Plus

We współpracy z dostawcą usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), oferujemy Ci następujące opcje płatności jako usługi PayPal. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem PayPal Plus nie wymaga rejestracji w systemie PayPal. Dalsze informacje znajdą Państwo przy poszczególnych opcjach płatności oraz w procesie zamawiania.

 

PayPal

Aby zapłacić kwotę faktury za pomocą opcji płatności PayPal, musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępu i potwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana przez PayPal niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 

Karta kredytowa przez PayPal

Twoja karta zostanie obciążona przez PayPal po wysłaniu towaru.

 

paymentscard Giropay Sofort iDEAL Bancontact eps Giropay.  Przelewy24, Blik

 

6. Zachowanie tytułu prawnego

 

Towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

 

7. Gwarancja i rękojmia

 

Ważność ustawowej odpowiedzialności za wady

O ile poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązują ustawowe przepisy o odpowiedzialności za wady.

Następujące ograniczenia i skrócone terminy nie obowiązują w przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania

w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia

w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również w przypadku zamiaru popełnienia oszustwa

w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne)

w ramach przyrzeczenia gwarancji, jeśli tak uzgodniono, lub

w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Ograniczenia w stosunku do konsumentów

W przypadku zakupu towarów używanych przez konsumentów obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady powstałe w ciągu jednego roku od dostawy towaru można reklamować w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.

Gwarancje i obsługa klienta

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

 

8. Odpowiedzialność

 

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników odpowiadamy zawsze bez ograniczeń za

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała,

w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków,

w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych - w zakresie, w jakim zostało to uzgodnione, lub

w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania podstawowe), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się spodziewać.

W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

9. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

Regulamin został stworzony przy użyciu edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.